Usposabljanje zdravstvenih delavcev v skladu s Pravilnikom o službi NMP (Ur.l. RS, 81/15)

Jeseni 2018 pričnemo z izvajanjem usposabljanj za zdravstvene delavce zaposlene v izvenbolnišnični nujni medicinski pomoči. Usposabljanja bodo v skladu s Pravilnikom o službi NMP (Ur.l. RS, 81/15). Več informacij in programi usposabljanj bodo objavljeni kmalu.