GIS modul

GIS modul, poimenovan Quicktrack nam omogoča geolociranje podatkov in prikaz le teh na googlovih kartah. Zajemamo in prikazujemo sledeče podatke:

  • pozicija reševalnega vozila; Podatki iz vozila se pošiljajo na 10 sekund. Poleg trenutnih koordinat, se pošiljajo tudi podatki o uporabi modre luči in hitrosti.
  • lokacija intervencije; Že ob sprejemu klica, ko vpišemo naslov klicočega se nam na karti prikaže lokacija. Omogočeni so različni pogledi, prav tako tudi google street view
  • lokacija klicočega; Ob prevezavi klicočega iz številke 112 se prenesejo tudi koordinate stacionarne številke oz. območje nahajanja pri mobilni številki. Lokacija se samodejno prikaže na karti.

Ob povezavi vseh teh podatkov dispečer lahko:

  • pomaga ekipi v čimkrajšem času najti zahtevnejšo intervencijo
  • potrditev, da smo zajeli pravo lokacijo
  • preveriti ali je klicatelj podal pravi naslov
  • pomoč klicatelju, kadar ne ve natančno, kje se nahaja
  • pregled nad lokacijo vozil in tako ob zmožnostih omogočiti, da na kraj pošljemo najbljižjo ekipo.