paket NMP3000

Aplikacija NMP3000Dispatch je eno od osnovnih orodij za delo v dispečerski službi, ki ga uporablja dispečer pri svojem delu. Prva oblika programa se je razvila leta 2004, od takrat pa se izvaja kontinuirano posodabljanje.

Osnovni dispečerski program, NMP3000dispatch, je program za enostavno in celovito upravljanje z reševalnimi prevozi in intervencijami. Izdelan je po univerzalnih standardih, ki so uveljavljeni v dispečerstvu nujne medicinske pomoči po vsem svetu. Razvit je bil s pomočjo slovenskih zdravnikov in tehnikov, ki že vrsto let uspešno delujejo na področju nujne medicinske pomoči.


NMP3000Dispatch dispečerju omogoča::
• hiter sprejem intervencije preko telefonskega klica,
• neposredno povezanost programa s telefonsko tehnologijo,
• avtomatsko elektronsko naročanje nenujnih reševalnih prevozov direktno iz zdravstvenih ustanov,
• istočasni prenos informacij na različne lokacije,
• računalniško krmiljeno komuniciranje,
• sočasen vpogled (več uporabnikov hkrati, v realnem času),
• arhiviranje podatkov,
• predhodno planiranje naročil prevozov,
• uporabo dispečerskih protokolov pri sprejemu klica,
• dispečiranje na podlagi prioritete ter ostalih podatkov kot kriterijev za ukrepanje,
• podporo elektronskih zemljevidov in prikaz lokacij vozil preko GPS-sprejema,
• sprejemanje statusov preko radijskega sistema,
• poslušanje zadnjih klicev operaterja,
• statistiko.
 

NMP3000mobile je program za vodenje dokumentacije na terenu ob delu reševalne ekipe. Njegove lastnosti so, da ustreza primerljivim svetovnim standardom dela v NMP, je pa tudi dodatno nadgrajen, da podpira vse potrebne podatke in izpise, ki jih zahtevajo protokoli nujne medicinske pomoči v RS.

NMP3000mobile omogoča:
• avtomatski sprejem podatkov iz dispečerskega centra,
• uporabo podatkov iz dispečerskega centra neposredno na protokolih NMP (bistveno zmanjša čas vnosa, izogib prepisovanju),
• enostavno prilagoditev možnosti za različne profile izpolnjevalcev (zdravniki, reševalci) tudi po potrebah internih predpisov,
• pošiljanje statusov/odzivnih časov v dispečerski center ob izvajanju intervencije,
• vodenje porabe medicinskega materiala z avtomatskim naročanjem v skladišču,
• vsebuje obrazec za odklonitev prve pomoči/reševalnega prevoza,
• vsebuje pregleden vprašalnik za opredelitev kandidatov za trombolizo,
• vsebuje poročila za vodenje in beleženje prevoza nosečnice/poroda na terenu,
• uporabo kart z navigacijo …