ITLS Slovenija (International Trauma Life Support)

International Trauma Life Support (ITLS) je neprofitna organizacija, katere cilj je preprečevanje oz. zmanjšanje smrtnosti in invalidnosti zaradi poškodb. S tem namenom po celem svetu izvaja izobraževanja, kako moramo poškodovancu pravilno pristopiti, ter ga hitro in sistematično pregledati, primerno oskrbeti in transportirati v ustrezno zdravstveno ustanovo.

Zdravstvenim delavcem v predbolnišnični nujni medicinski pomoči so namenjeni t.im. »Advanced« tečaji (tečaji dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev), različnim polprofesionalnim službam (polprofesionalnim v medicinskem pogledu - gasilci, policisti, gorski reševalci...) pa so namenjeni »Basic« tečaji (tečaji temeljnih postopkov oskrbe poškodovancev). Organizacija je bila ustanovljena leta 1982 v Alabami (ZDA) kot Basic Trauma Life Support (BTLS). V začetku je izobraževanje potekalo v obliki regionalnih tečajev, ki pa so hitro prešli meje in se danes izvajajo že po vsem svetu. Leta 2005 se je takratna BTLS preimenovala v ITLS zaradi, v imenu zavajajoče, besede Basic. Danes ima ITLS več kot 75 podružnic po celem svetu. ITLS dela pod nadzorom Ameriškega združenja urgentnih zdravnikov (ACEP) in Nacionalnega zveze zdravnikov v nujni medicinski pomoči (NAEMSP).

Marca leta 2009 smo imeli prvi ITLS Advanced tečaj tudi pri nas v Sloveniji. Potekal je od 13. do 15. marca v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu. Potekal je pod nadzorom hrvaške podružnice ITLS (ITLS Croatia), ki nam je, poleg Italije, najbližja država, ki ima licenco za izvajanje teh tečajev. Pri izvedbi so sodelovali ITLS inštruktorji iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Tečaj je nadzirala medicinska direktorica ITLS Hrvatska Antonia Baranović. Ravno sodelavcem in prijateljem iz Hrvaške in Srbije se lahko zahvalimo za vso nesebično pomoč, da smo s tečaji pričeli tudi pri nas v Sloveniji.

Nosilec licence ITLS v Sloveniji je Izobraževalni center Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Slovenski inštruktorji ITLS prihajajo iz različnih enot predbolnišnične nujne medicinske pomoči iz cele Slovenije. Prve tečaje smo izvajali izključno v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, ki sodi pod Upravo RS za zaščito in reševanje in je idealen kraj za izvedbo tovrstnih izobraževanj. Danes tečaje izvajamo tudi v podobnem, nekoliko manjšem, centru v Sežani.

Poleg že prej omenjenih Tečajev dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju (ITLS Advanced) in Tečajev temeljnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju (ITLS Advanced) izvajamo tudi Tečaje za inštruktorje (ITLS Instructor). Upamo, da bomo v naš redni program kmalu uvrstili tudi Tečaj za oskrbo poškodovanih otrok v predbolnišničnem okolju (ITLS Pediatric) in Tečaj za oskrbo poškodovanih vojakov na bojišču (ITLS Military).